Dokumentujeme – Vzdelávame – Rozprávame

Post Bellum a Nórske centrum pre výskum holokaustu a kultúrnych menšín spolu so slovenským lokálnym partnerom – občianskym združením EDAH pripravilo projekt HISTORY DEFINES OUR FUTURE, ktorý bude rôznymi spôsobmi pripomínať 2. svetovú vojnu.

Hlavný dôraz kladieme na príbehy skutočných ľudí, ktorí vojnu prežili a na príbehy 2. generácie preživších holokaust. Prostredníctvom nich budeme poukazovať na to, ako vojna ovplyvnila spoločnosť a ako naša minulosť môže určovať aj budúcnosť. Ak sa z nej nepoučíme.

Na týchto stránkach nájdete informácie o projekte a jeho výstupoch:

  • príbehy 20. storočia zo Slovenska a Nórska,
  • krátke filmy s rozprávaním pamätníkov,
  • informácie a registrácie na medziodborovú zážitkovú konferenciu pre študentov univerzít a pedagógov,
  • informácie o výstave History defines our future.

Projekt trvá do apríla 2024 a všetky novinky z neho môžete sledovať v aktualitách.