Dokumentujeme

Čo?

Základným pilierom projektu je dokumentovanie príbehov pamätníkov, ktorí prežili 2. svetovú vojnu a príbehy 2. generácie preživších holokaust, prostredníctvom audiovizuálnej metódy Eye direct, ktorú Post Bellum používa.

  • 15 pamätníkov zo Slovenska,
  • 10 pamätníkov z Nórska.

Všetky zdokumentované príbehy nájdete v online archíve www.memoryofnations.eu.

Prečo?

Z natočeného materálu na Slovensku a v Nórsku vznikne:

  • 5 krátkych 20 minútových filmov  v slovenskom jazyku,
  • 3 krátke 20 minútové filmy v nórskom  jazyku so slovenským prekladom.

Všetky filmy nájdete aj na Youtube kanáli Post Bellum (hyperlink).

Nahrávky pamätníkov využijeme aj v ďalšej aktivite projektu – vo výstave (Rozprávame).

Kedy?

Apríl – November 2022

Čo je Eye direct metóda?

Technológia bola vyvinutá v USA, kde ju prvýkrát použil dokumentarista Errol Morris. Nahrávanie sa vykonáva na dvoch HD kamerách pomocou patentovaného zariadenia Eye Direct. Nadstavec so systémom polopriepustných zrkadiel vytvára videozáznam, kde svedok udržiava očný kontakt s dokumentaristom, hoci sa pozerá priamo do objektívu fotoaparátu. Výsledkom je strhujúci a nerušený príbeh pre publikum.

Príbehy pamätníkov