Partneri

1. POST BELLUM SK

V Post Bellum sa už viac ako desať rokov venujeme zaznamenávaniu príbehov z kľúčových momentov 20. storočia. Zachraňujeme spomienky predtým, ako navždy odídu spolu s pamätníkmi. Osobné svedectvá zverejňujeme v databáze Memory of Nations a tieto príbehy ďalej rozprávame verejnosti. Pracujeme s mladými ľuďmi na školách, organizujeme výstavy, spolupracuje s médiami, komunikujeme na sociálnych sieťach, vydávame knihy, časopis Príbehy 20. storočia a každoročne odovzdávame Ceny pamäti národa.

www.postbellum.sk, Facebook, Instagram, YouTube
Kontaktná osoba: Nina Pompošová, +421 915 112 465, nina.pomposova@postbellum.sk

2. Nórske centrum pre výskum holokaustu a kultúrne menšiny

Nórske centrum holokaustu a štúdia menšín v Osle vykonáva výskum a vzdelávanie v  oblastiach holokaustu a menšinových otázok už od roku 2001. Je to nezávislá nezisková nadácia s komplexným mandátom vykonávať výskum, dokumentovať a šíriť poznatky o holokauste a iných genocídach, rasizme a antisemitizme, hrubom porušovaní ľudských práv a situácii menšín v modernom svete. Centrum sídli vo Vila Grande, ktorá bola počas druhej svetovej vojny sídlom nórskeho kolaboranta a nacistického vodcu Vidkuna Quislinga. Týmto symbolickým aktom opätovného privlastnenia si miesta, centrum transformuje obraz tejto monumentálnej budovy. Kedysi dom hanby je teraz plný aktivít v silnom kontraste s jeho bývalou úlohou.

www.hlsenteret.no
Kontaktná osoba: Therese Melhus Danielsen, t.m.danielsen@hlsenteret.no

3. EDAH

Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008. Cieľom združenia je výskum židovskej histórie a tvorba krátkych vzdelávacích filmov, ktoré sú jedným z prostriedkov ako priblížiť študentom život židovského obyvateľstva počas 20. storočia na slovenskom území. Filmy ponúkajú svedectvá preživších, obraz doby, vzťahy medzi židovským a nežidovským obyvateľstvom. Združenie poskytuje výchovno-vzdelávacie podujatia aj pre širokú verejnosť. Pomocou týchto aktivít sa združenie snaží oboznámiť mládež a širokú verejnosť so židovskou kultúrou a jej históriou a napomáha k boju proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.

www.edah.sk
Kontaktná osoba: Martin Korčok, martinkorcok@gmail.com