Rozprávame

Výstava History defines our future

Rozprávať o minulosti budeme umeleckým jazykom cez multižánrovú výstavu s názvom “History defines our future”

Kedy: 8.5.2023 – 9.9.2023 (predbežný termín)

Kde: Múzeum holokaustu v Seredi

Výstava s rovnomenným názvom projektu bude spojením:

  1. krátkych filmov (Dokumentujeme),
  2. kalendária významných udalostí počas druhej svetovej vojny na území Slovenska a Nórska s archívnymi fotkami a ďalším materiálom, ktorý sa zachoval,
  3. Call for artist – na výstave uvedieme päť vybraných diel od piatich umelcov zapojených do výzvy,
  4. vytvoríme katalóg o súčasnom umení a jeho prijatia návštevníkmi/divákmi, ktorý súvisí s témou projektu.

Strategické plánovanie kultúrneho centra

Súčasťou projektu je aj strategické plánovanie kultúrneho centra POST BELLUM.

Centrum by malo obsahovať:

  • výstavy (súčasťou by mala byť aj výstava, ktorý vznikla počas tohto projektu)
  • konferenčná hala
  • edukačné stredisko (miestnosti pre vzdelávacie aktivity)
  • priestor pre hudobné koncerty, divadlá, diskusie, prednášky

Tento strategický plán by mal byť tvorený s pomocou, a na príklade nášho partnera z Nórska, ktorý má skúsenosti a potrebné know-how.