Agnesa Langová (*1946)

Agnesa Langová (2022)

Agnesa Langová, rodená Sternová, sa narodila rodičom židovského pôvodu 31. marca 1946 v Nových Zámkoch, ktoré po Viedenskej arbitráži pripadli Maďarsku.

Obaja rodičia sa ku koncu vojny ocitli v gete v Budapešti spolu s ich najstarším synom. Druhý syn Peter, ktorý sa narodil počas vojny v júni 1944, zomrel 6. januára 1945, len dva týždne pred oslobodením geta, vo veku siedmich mesiacov. Agnesa prežila detstvo pre svoj židovský pôvod a otcovu živnosť v osamelosti. Po absolvovaní základnej školy v Nových Zámkoch, ktorú navštevovala v rokoch 1952 – 1961, nastúpila na strednú školu a v roku 1963 zložila maturitnú skúšku. V štúdiu pokračovala na Lekárskej Fakulte v Bratislave a v roku 1969 promovala z pediatrie. V tom čase už mala s manželom Tomášom Langom, s ktorým sa zosobášili v roku 1966, syna Juraja narodeného v septembri 1968. Pri nástupe do zamestnania po ukončení vysokoškolského vzdelania jej ponúkli pozíciu na očnom oddelení z dôvodu obsadenosti pozícií pre pediatrov. Z dôvodu preradenia si musela urobiť dodatočnú atestáciu a požiadať Ministerstvo zdravotníctva o zmenu zaradenia. Prvú atestačnú skúšku zložila v roku 1974, druhú v roku 1979 v Košiciach u docenta Veselého. Medzitým sa jej v roku 1971 narodila dcéra Miriam. O Charte 77 sa dozvedela až po prevrate, ale dopad svojej nevedomosti a neangažovanosti v disente pocítila pri uchádzaní sa o primariát po prevrate. Obaja manželia Langoví vrátane ich detí sa veľmi angažovali počas nežnej revolúcie v nádeji na demokraciu. V 90. rokoch však prišlo sklamanie v podobe mečiarizmu a rozpadu Československa, v súčasnosti z pravicovo extrémistických strán v parlamente.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.