Dokumentovanie nórskych pamätníkov v Oslo

Počas celého týždňa od 21. do 28. augusta sme s našim EYE direct štúdiom natočili 10 príbehov nórskych pamätníkov v priestoroch Nórskeho centra pre výskum holokaustu a kultúrne menšiny, ktoré dnes sídli v budove vtedajšieho sídla Vidkuna Qusilinga, ktorý bol, a naďalej je považovaný za symbol zradcu a kolaboranta spolupracujúceho s nacistickým Nemeckom.

Jedným zo zdokumentovaných pamätníkov bol aj Ivar Bermann, ktorý prežil vďaka tomu, že ho ako 4 ročného v ruksaku preniesol mladý študent, člen nórskeho odboja, do neutrálneho Švédska.
Tento ruksak sa dodnes nachádza v stálej expozícii Nórskeho centra pre výskum holokaustu a národnostných menšín.
Berit Gerd Bild Reisel pri rozprávaní svojho príbehu a príbehu svojej rodiny priniesla flautu svojho uja, hudobníka – úplne prvého zavraždeného nórskeho Žida. Túto flautu sa jej podarilo vypátrať až v roku 2022.

Zaujímavé bolo aj to, že sme natáčali príbehy 3 generácií židovskej rodiny Golombek počas jedného natáčacieho dňa – Gerdy, jej syna Rolfa a jej vnuka Simona.

Súčasťou tejto prvej aktivity projektu je aj to, že z natočených príbehov tvoríme krátke 15 až 20 minútové filmy.

Vzniká 5 slovenských filmov a 3 nórske, ktoré prekladáme aj do anglického jazyka a budeme ich používať pri ďalšej práci v rámci projektu, ale aj mimo neho.

Foto: Dominik Janovský a Nina Pompošová