Eva Ochodničanová (*1942)

Eva Ochodničanová (2022)

Eva Ochodničanová sa narodila v roku 1942. Obaja jej rodičia boli židovského pôvodu. Jej otec Ján vtedy pôsobil ako lekár v podtatranskom mestečku Fridman, ktoré dnes patrí Poľsku. Mama Alžbeta bola o čosi mladšia, tak medicínu nedoštudovala, lebo ju vylúčili z rasových dôvodov. Otcovej rodine – Reizsovcom tiež arizovali hostinec v Malackách.
V pohraničí žila rodina pravdepodobne na výnimku, ktorú otcovi pravdepodobne vybavil ľudácky básnik Rudolf Dilong, partner Jánovej sestry Valérie. Po povstaní sa však rodina musela ukryť, prichýlila ich pustovníčka Mieczysława Faryniak. Evu ukryli u vdovy Heleny Sowa, ktorá mala viac malých detí. Tam sa v januári 1945 dočkali oslobodenia. Až po vojne mohla Eva konečne spoznať starých rodičov z maminej strany, ktorým sa tiež podarilo zachrániť. Otec začal opäť ordinovať. Eva vyštudovala očné lekárstvo a tejto práci sa venovala dovtedy, kým neprišla pandémia koronavírusu. Jej otec zomrel v roku 1988, štyri mesiace po ňom mama a v roku 1990 Mieczyslava, ktorú dnes chcú dať Poliaci vyhlásiť za blahoslavenú.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.