Juraj Steiner (*1936)

Juraj Steiner 2022

Juraj Steiner sa narodil 26. mája 1936 v okresnom meste Zlaté Moravce, ležiacom v regióne Dolná Nitra, do židovskej rodiny.

Svoje rané detstvo prežil obklopený láskou rodičov a starej mamy, s ktorou prevádzkovali obchod s knihami, papierom, sklom a porcelánom. Po vyhlásení Slovenského štátu bol pre svoj židovský pôvod spolu so svojou rodinou perzekvovaný. V dôsledku prijatia série protižidovských zákonov prišla v roku 1942 Jurajova rodina o živobytie – rodinný obchod so zmiešaným tovarom, a s ním aj o domov. Následne bol Jurajov otec internovaný do pracovného tábora v Novákoch, odkiaľ ho deportovali do koncentračného tábora v Lubline, kde zomrel na týfus. V snahe vyhnúť sa transportom utiekli Juraj s matkou a starou mamou zo Zlatých Moraviec do Maďarska. Prvú a druhú vlnu deportácií slovenských židov napokon prežil Juraj s matkou v Budapešti, kde prijali novú identitu. Po nástupe strany Šípových krížov, ktorá nastolila v krajine teror, odviedli Jurajovu matku do ženského koncentračného tábora v Ravensbrücku. Juraj tak prežil posledné mesiace vojny v náhradnej opatere za múrmi budapeštianskeho geta. Po oslobodení sa rodina vrátila späť do Zlatých Moraviec, kde sa začala venovať obnove rodinného obchodu. Ten po nástupe znárodňovania súkromných podnikov zanikol. V rokoch 1952 – 1956 absolvoval Juraj štúdium na Strednej priemyselnej škole v Komárne, kde sa priučil remeslu. Po absolvovaní povinnej vojenskej služby na útvare letectva v Hradci Králové začal pôsobiť v závode Slovenské lodenice Komárno, kde sa postupne vypracoval na vedúceho oddelenia. Svoje odborné vzdelanie si neskôr doplnil diaľkovým štúdiom na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V čase nahrávania rozhovoru žil na dôchodku v Komárne.

Celý príbeh pamätníka nájdete v online archíve Memory of Nations.